Как компаниите за бутилиране успяват да посрещнат потреблението от 1 милион

Как компаниите за бутилиране успяват да посрещнат потреблението от 1 милион бутилки на минута в световен мащаб?

Според международния изследователски институт Euromonitor потреблението на пластмасови бутилки в света се е увеличило с 61% за 16 години - от 300 милиарда през 2004 г. до 583,3 милиарда през 2020 г., което поставя под напрежение бутилиращата индустрия.

Действаме в 10 промишлени сектора (хранително-вкусова промишленост, фармация, дървообработване, мрамор и камък, козметика, врати за автобуси и влакове и т.н.), като бутилирането несъмнено е един от тези с най-високи темпове на растеж.

Тази ситуация оказва голям натиск върху сектора, който, за да се справи с огромното увеличение, се нуждае от инструменти и ресурси за укрепване на производствения си капацитет.

Такъв е случаят с един от нашите клиенти, който е един от основните играчи на италианския пазар и произвежда машини и системи за така наречения процес "Бутилиране", т.е. производството на бутилки или по-общо казано опаковки с размер на бутилка.

Кога се използва пневматичен цилиндър?

Нека да започнем с една предпоставка: "конкуренцията" в този сектор противопоставя пневматичните цилиндри на електрическите цилиндри.

В този случай става въпрос за задвижващите механизми на линиите. Бутилките се плъзгат по много дълги водачи и са необходими много задвижващи механизми, за да се автоматизира почти мигновено смяната на размера на бутилката.

Има две ключови характеристики, които определят избора на пневматичен цилиндър вместо електрически, и те са цената и гъвкавостта, която ще трябва да притежава машината или системата.

Ако говорим за цена, тогава пневматичният цилиндър е най-добрият избор, цилиндърът за този тип система може да струва дори 10 пъти по-малко от електрическо задвижване; така че, ако променливата гъвкавост може да бъде пренебрегната, няма съмнения кой е изборът.

Когато машината се нуждае от определена степен на гъвкавост, на която ще се спрем след малко, тогава електрическият цилиндър несъмнено е изборът, който се прави в момента на покупката и на етапа на проектиране.

Защо последната точка е толкова важна?

Отговорът е съвсем прост, но изисква кратко описание на начина на функциониране на системата.

Основни разлики между пневматични и електрически цилиндри

Цилиндрите движат водачите, които поддържат пластмасовите бутилки в системата за издухване и пълнене. Както добре знаете (само погледнете рафтовете в супермаркетите), съществуват хиляди различни формати бутилки. Всъщност през последните години, с нарастващата валоризация на опаковките, се наблюдава експлозия на най-странните формати с изключително различни размери.

Пневматичният цилиндър "Тандем" може да спира в 3 различни позиции (благодарение на механична система) и по този начин да управлява 3 различни производствени линии за бутилиращи предприятия:

  • Върнат прът

  • Изтеглен прът, първа междинна стъпка

  • Удължен прът, втора крайна стъпка

Напротив, електрическият цилиндър може да достигне всяка точка от хода (с точност дори до десета от милиметъра) и да спре.

Резултатът: производствената линия става гъвкава, без да се налагат каквито и да било пренастройки.

Изборът се ръководи от нуждите на клиента

Какво определя избора на един продукт пред друг? Просто нуждата на крайния клиент.

Когато нуждата е от полутвърда система, която може да управлява до 3 продуктови линии, тогава изборът на пневматична система е очевиден.

Стотици цилиндри се инсталират в една система, като закупуването им на цена 1/10 от тази на електрическия конкурент е от значение, особено по отношение на пазарната конкурентоспособност.

Ако, от друга страна, необходимостта е да има гъвкава линия, тогава естественият избор би бил електрическият цилиндър, който, въпреки че е по-скъп, позволява множество комбинации и позиции за управление на различни продукти.

В този случай (за гъвкава система), за да може да се управляват повече от 3 продуктови линии с пневматичните цилиндри, е задължително да се сменят цилиндрите всеки път, когато има нужда да се направи бутилка с размери, различни от трите, предвидени от инсталираните цилиндри.

От само себе си се разбира, че в този случай, въпреки наличието на цилиндри на много по-ниска цена, ще отнеме известно време, за да може да се сменят цилиндрите на цялата линия.

Заключителни съображения

Вече е ясно, че изборът на едно решение за сметка на друго се определя от необходимостта на клиента да разполага с полутвърда и много по-евтина инсталация или с гъвкава, но много по-скъпа производствена линия.

Няма много други оценки, които да се правят при избора на цилиндър.

Cy.Pag., като доставчик на пневматични цилиндри за въпросния клиент, си сътрудничи от години с отлични резултати по отношение на крайното удовлетворение на клиента, като очевидно се има предвид доставката на цилиндри за полутвърди системи, както е описано по-горе.

Източник: Cy.Pag.S.p.A.