Основи на подготовката на въздуха: Филтри, регулатори, омаслители

Основи на подготовката на въздуха: Филтри, регулатори, омаслители

Подготовката на въздуха е съществен аспект на пневматичните системи, които се използват за захранване на широк спектър от промишлени и производствени процеси. Въздухът, който се използва в тези системи, трябва да бъде правилно подготвен, за да се гарантира, че е чист, сух и с подходящо налягане за оптимална работа. В тази статия ще разгледаме различните елементи на подготовката на въздуха и техните приложения.

Източник: ASSA NS