Пропорционален клапан за управление на налягането

Пропорционален клапан за управление на налягането

Интелигентният вентил за стъкларската индустрия 4.0

Пропорционалният вентил за регулиране на налягането ROSS е уникален в световен мащаб по отношение на широките си функции за анализ и комуникация. Вентилът непрекъснато следи собствената си работа (точност на управление и скорост на нарастване на налягането) и външното захранване (налягане и захранващо напрежение), за да компенсира смущенията и да информира потребителя (светодиоден сигнал), както и системата за управление (комуникационен интерфейс). Новите функции на клапана подпомагат нулевия престой на машината и оптималното качество на продукта.

Характеристики:

 • надеждна Poppet технология

 • висока прецизност

 • много висока скорост

 • висок капацитет на потока

 • диагностични функции

 • LED сигнализация

 • комуникационен интерфейс

 • универсално приложим

 • налични са тестови системи и сервизни комплекти


Технически данни:

 • ND 12 - макс. 5 бара - 3200 Nl/min.

 • ND 14 - макс. 7 бара - 4200 Nl/min.

 • ND 20 - макс. 7 бара - 7500 Nl/min.

 • Температура на средата: 0° до +75°C

 • Температура на околната среда: 0° до +75°C

 • Размери на портовете: G 1/2, G 3/4 и G 1

 • Монтаж на база


Диагностичен таблет ROSS

Диагностичният таблет позволява на потребителите да наблюдават и оптимизират важни етапи от процесите на формоване на бутилки в реално време. Комуникационните функции на клапаните подпомагат прогнозната поддръжка и свеждането до минимум на времето за престой на машината.

Източник: ROSS EUROPA GmbH