Пропорционален клапан за управление на налягането

Интелигентният вентил за стъкларската индустрия 4.0

Пропорционалният вентил за регулиране на налягането ROSS е уникален в световен мащаб по отношение на широките си функции за анализ и комуникация. Вентилът непрекъснато следи собствената си работа (точност на управление и скорост на нарастване на налягането) и външното захранване (налягане и захранващо напрежение), за да компенсира смущенията и да информира потребителя (светодиоден сигнал), както и системата за управление (комуникационен интерфейс). Новите функции на клапана подпомагат нулевия престой на машината и оптималното качество на продукта.

Характеристики:


Технически данни:


Диагностичен таблет ROSS

Диагностичният таблет позволява на потребителите да наблюдават и оптимизират важни етапи от процесите на формоване на бутилки в реално време. Комуникационните функции на клапаните подпомагат прогнозната поддръжка и свеждането до минимум на времето за престой на машината.

Източник: ROSS EUROPA GmbH