БЕЗПРЪТОВИ ЦИЛИНДРИ

БЕЗПРЪТОВИ ЦИЛИНДРИ - R1A-СЕРИЯ

 • Ходове ø 25-40 мм: 100-5700 мм

 • Ходове ø 16 мм: 100-4400 мм

 • Присъединяване: (M5, G1/8″, G1/4″, G3/8″)

 • Уплътнителни ленти: неръждаема стомана

 • Уплътнения: Маслоустойчив синтетичен материал (V < 1m/s (NBR) (V > 1m/s (Viton))

 • Температури: (-10°C до +80°C), други температури по заявка

БЕЗПРЪТОВИ ЦИЛИНДРИ - R1B-СЕРИЯ

 • Ходове ø 25-63 мм: 100-5700 мм

 • Ходове ø 16 мм: 100-4400 мм

 • Присъединяване: (M5, G1/8″, G1/4″, G3/8″)

 • Уплътнителни ленти: неръждаема стомана

 • Уплътнения: Маслоустойчив синтетичен материал (V < 1m/s (NBR) (V > 1m/s (Viton))

 • Температури: (-10°C до +80°C), други температури по заявка

БЕЗПРЪТОВИ ЦИЛИНДРИ - R1D-СЕРИЯ

 • Ходове ø 25-40 мм: 100-5700 мм

 • Ходове ø 16 мм: 100-3300 мм

 • Присъединяване: (M5, G1/8″, G1/4″, G3/8″)

 • Уплътнителни ленти: неръждаема стомана

 • Уплътнения: Маслоустойчив синтетичен материал (V < 1m/s (NBR) (V > 1m/s (Viton))

 • Температури: (-10°C до +80°C), други температури по заявка

БЕЗПРЪТОВИ ЦИЛИНДРИ - R1E-СЕРИЯ

 • Ходове ø 25-63 мм: 100-5700 мм

 • Ходове ø 16 мм: 100-3300 мм

 • Присъединяване: (M5, G1/8″, G1/4″, G3/8″)

 • Уплътнителни ленти: неръждаема стомана

 • Уплътнения: Маслоустойчив синтетичен материал (V < 1m/s (NBR) (V > 1m/s (Viton))

 • Температури: (-10°C до +80°C), други температури по заявка

БЕЗПРЪТОВИ ЦИЛИНДРИ - R1F-СЕРИЯ

 • Ходове ø 25-50 мм: 100-5700 мм

 • Присъединяване: (M5, G1/8″, G1/4″, G3/8″)

 • Уплътнителни ленти: неръждаема стомана

 • Уплътнения: Маслоустойчив синтетичен материал (V < 1m/s (NBR) (V > 1m/s (Viton))

 • Температури: (-10°C до +80°C), други температури по заявка

БЕЗПРЪТОВИ ЦИЛИНДРИ - R1G-СЕРИЯ

 • Ходове ø 32-63 мм: 100-5700 мм

 • Присъединяване: (M5, G1/8″, G1/4″, G3/8″)

 • Уплътнителни ленти: неръждаема стомана

 • Уплътнения: Маслоустойчив синтетичен материал (V < 1m/s (NBR) (V > 1m/s (Viton))

 • Температури: -10°C до +55°C, други температури по заявка, т.е. вижте ATEX-информация