ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ КЛАПАНИ

Електромагнитните вентили са електрически управлявани клапани. Клапаните разполагат със соленоид, който е електрическа намотка с подвижна феромагнитна сърцевина (бутало) в центъра. Електромагнитните вентили се използват в широк диапазон от приложения, с високо или ниско налягане и малък или голям дебит.  Когато не работят може да бъдат нормално отворени (NO) или нормално затворени (NC), използват различни принципи на работа, които са оптимални за приложението им - с пряко, непряко и полудиректно действие. Електромагнитните вентили се използват за затваряне, отваряне, дозиране, разпределяне или смесване на потока газ или течност в тръба. 

електромагнитен клапан, двупътен клапан, електромагнитно захранване

2-ПЪТЕН ЕЛЕТРОМАГНИТЕН КЛАПАН

Двупътният електромагнитен вентил има два порта - вход и изход. Посоката на потока е от решаващо значение за осигуряване на правилна работа, така че обикновено има стрелка, показваща посоката на потока.  

електромагнитен клапан, трипътен клапан, електромагнитно захранване

3-ПЪТЕН ЕЛЕТРОМАГНИТЕН КЛАПАН

3-пътният вентил има три порта за свързване. Обикновено той има 2 състояния (позиции), в които може да бъде,  така че той превключва между две различни вериги. 3-пътен вентил се използва за отваряне, затваряне, разпределяне или смесване на флуиди.