ПОДГОТОВКА НА ВЪЗДУХА

ПОДОГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 • Присъединяване: М5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/4”, 1-1/2”, 2”

 • Отделяне на конденз: автоматично, полуавтоматично, ръчно

 • Едрина на филтърния елемент: 0,01μ, 0,1μ, 1μ, 5μ, 40μ

 • Работна температура: от –10°С до 80°C

 • Работно налягане: от 0 bar до 40 bar


ФИЛТЪР РЕГУЛАТОРИ

 • Присъединяване: М5,1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”

 • Отделяне на конденз: автоматично, полуавтоматично, ръчно

 • Едрина на филтърния елемент: 0,01μ, 0,1μ, 1μ, 5μ, 40μ

 • Работна температура: от –10°С до 80°С

 • Работно налягане: от 0 bar до 40 barРЕГУЛАТОРИ

 • Присъединяване: М5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”

 • Видове: миниатюрни, прецизни, за високо налягане, пропорционални

 • Материал: пластмасови, месингови, неръждаеми

 • Работна температура: от –10°С до 60°С

 • Работно налягане: от 0 bar до 50 bar

ФИЛТРИ

 • Присъединяване: М5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”

 • Едрина на филтърния елемент: 0,01μ, 0,1μ, 1μ, 5μ, 40μ и активен въглен

 • Работна температура: от –10°С до 80°С

 • Работно налягане: от 0 bar до 40 bar


ОМАСЛИТЕЛИ

 • Присъединяване: М5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”

 • Работна температура: от –10°С до 60°С

 • Работно налягане: от 0 bar до 16 bar


МАНОМЕТРИ

 • Присъединяване: радиални, аксиални

 • Размери на скалата: от Ø40 mm до Ø160 mm

 • Типове изпълнение: метални, пластмасови, неръждаеми, с глицерин

 • Вид на флуида: компресиран въздух, неутрален или агресивен флуид

 • Работна температура: от –10°С до 60°С

 • Работно налягане: от 0 bar до 600 bar


АКСЕСОАРИ