РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ

разпределители, клапани, ръчно управление, бутони, ролки, копчета
пневматика, крачно управление, клапани, разпределители

РЪЧНО И КРАЧНО УПРАВЛЯЕМИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ

МЕХАНИЧНО УПРАВЛЯЕМИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ

МЕХАНИЧНО УПРАВЛЯЕМИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ

пневматика, пневматично управление, управление с въздух, клапани, разпределители

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ С ПНЕВМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

електро-пневматични клапани, разпределители, бобини, моностабилни, бистабилни

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

присъединителни плочи, клапани, разпределители, управление

ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПЛОЧИ

Присъединителните плочи могат да групират от 2 до 12 броя разпределители, това позволява образуването на пневматичен блок с общо захранване.

бобини, захранване, електро захранване, клапани, разпределители, прав/променлив ток

БОБИНИ

Напрежение: 12V DC, 24V DC, 48V DC, 24V AC, 48V AC, 

110V AC, 220V AC, 230V AC