СЕРИЯ FUTURA

ППГ 2-е части с пластмасова чаша със защита с/без манометър

ППГ 2-е части с пластмасова чаша със защита с/без манометър

ППГ 2-е части с пластмасова чаша със защита с/без манометър

ППГ 2-е части с пластмасова чаша със защита с/без манометър

ППГ 2-е части с пластмасова чаша с вграден манометър

ППГ 2-е части с пластмасова чаша с вграден манометър

ППГ 3-и части с пластмасова чаша със защита с/без манометър

ППГ 3-и части с пластмасова чаша със защита с/без манометър

ППГ 3-и части с пластмасова чаша с вграден манометър

Филтър регулатор с пластмасова чаша със защита с/без манометър

Филтър регулатор с пластмасова чаша със защита с/без манометър

Филтър с пластмасова чаша, с/без защита

Филтър с пластмасова чаша, с/без защита

Предфилтър с пластмасова чаша, с/без защита

Предфилтър с пластмасова чаша, с/без защита

Фин филтър с пластмасова чаша, с/без защита / остатъчно съдържание на масло < 0.01 mg/m³

Фин филтър с пластмасова чаша, с/без защита / остатъчно съдържание на масло < 0.01 mg/m³

Филтър с активен въглен с пластмасова чаша, с/без защита / остатъчно съдържание на масло < 0.005 mg/m³

Филтър с активен въглен с пластмасова чаша, с/без защита / остатъчно съдържание на масло < 0.005 mg/m³

Омаслител с пластмасова/метална чаша със защита

Омаслител с пластмасова/метална чаша със защита

Прецизен регулатор с/без манометър

Прецизен регулатор с/без манометър

Регулатор с непрекъснато подаване на налягането и вграден манометър

Регулатор с непрекъснато подаване на налягането и вграден манометър

Прецизен регулатор с непрекъснато подаване на налягането

Прецизен регулатор с непрекъснато подаване на налягането 

3/2 разпределителен вентил с пневматично управление

3/2 разпределителен вентил с пневматично управление

3/2 разпределителен вентил с електрическо управление

3/2 разпределителен вентил с електрическо управление

Вентил за плавен старт

Вентил за плавен старт

Сферичен вентил

Сферичен вентил 

Възвратен вентил

Възвратен вентил